Deze feestdagen, laat zien dat je om me geeft

Toegankelijkheidsverklaring

Xoxoday streeft ernaar een website en de oplossingen te bieden die toegankelijk zijn voor een zo breed mogelijk publiek, ongeacht de technologie of het vermogen. Wij werken actief aan het vergroten van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van deze website en de oplossingen, waarbij wij ons houden aan internationaal geaccepteerde normen en richtlijnen.

Wij streven ernaar te voldoen aan alle controlepunten voor toegankelijkheid van prioriteit 1(A) en prioriteit 2 (AA), zoals gedefinieerd door het webtoegankelijkheidsinitiatief van het World Wide Web Consortium. Het webtoegankelijkheidsinitiatief bevordert de bruikbaarheid en toegankelijkheid voor mensen met een handicap en stimuleert tevens goede webpraktijken. Door zowel de toegankelijkheid als de bruikbaarheid van onze site en de oplossingen te verbeteren, proberen wij aan de eisen van al onze gebruikers te voldoen. Wij verwelkomen uw feedback over de toegankelijkheid van onze website en producten. Als u vragen of opmerkingen heeft, of toegankelijkheidsbelemmeringen tegenkomt, neem dan contact op met - [email protected]

Dank u!!
Xoxoday